De Hoge Weide

Reinaerde

De Hoge Weide is onderdeel van Reinaerde, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Reinaerde richt zich daarbij zowel op mensen met een lichamelijke als met een verstandelijke beperking.

De medewerkers van Reinaerde werken vanuit de visie dat de mens met een beperking een volwaardig medeburger is.

Reinaerde werkt in en vanuit ongeveer 350 locaties verspreid over de provincie Utrecht.
Reinaerde wil met zijn zorgverlening aansluiten bij de vragen en behoeften van de cliënten. Daarom stellen we samen met elke cliënt een persoonlijk ondersteuningsplan op. Hierin worden de wensen en doelen van de cliënt vastgelegd en ook de wijze waarop Reinaerde de cliënt ondersteuning biedt.

Website: www.reinaerde.nl